onsdag 21. mars 2007

Ny dyrevernlov i Kroatia

Kroatia har fra 1 januar fått en ny dyrevernlov som fastslår en rekke ting som kunne brukes som inspirasjon her i landet. En del av disse reguleringene er allerede på plass her i Norge, mens andre er på vei. Hele loven kan leses her. Her er et lite sammendrag:
 • Forbudt å avle pelsdyr, med en overgangsordning på ti år
 • Forbudt å gi levende dyr som premier i lotterier
 • Forbudt å selge hunder og katter fra dyrebutikker
 • Forbudt å bruke ville dyr på sirkus
 • Forbudt å bruke ville dyr i opptredener og underholdning (denne er jeg litt tvilsom til at jeg ville støtte. Dette kan bety at viktig miljøberiking for dyr i dyrehager kan bli vanskeliggjort)
 • Forbudt med hundeløp på harde underlag
 • Forbudt å sette igang eller gjennomføre kamper med dyr, bortsett fra tradisjonelle oksekamper (hvorfor får de lov til å fortsette med okser?)
 • Forbudt å tvangsfôre dyr
 • Forbudt med rituell slakting uten at dyret er påført bevisstløshet
 • Påbudt å assistere skadede dyr
 • Forbudt å kupere haler og ører på hunder, fjerne klør på katter og fjerne stemmebånd
 • Forbudt å avlive friske selskapsdyr (Er atferdsproblemer omfattet av begrepet sykdom? Hva med farlige dyr?)
 • Opprettelse av Etisk komité og Komité for dyrevern
 • Forbudt med testing av kosmetikk på dyr, herunder utvikling av og kombinasjoner av ingredienser
 • Forbudt med testing på dyr for forbrukerprodukter til rengjøring og desinfisering
 • Forbudt med dyreforsøk for å teste våpen eller annet krigsmaskineri
 • Forbudt å gjennomføre dyreforsøk i grunnskole og videregående skole
 • Forbudt å bruke levende dyr som agn
 • Forbudt å selge levende dyr til mindreårige
 • Påbudt å levere ut skriftlige instruksjon for stell ved salg av alle selskapsdyr
 • Påbudt å leie inn kvalifisert personell til å arbeide med dyr
 • Alle selskapsdyreiere er pålagt å kontrollere avl på egne dyr og ta seg av avkommet
 • Hver kommune er pålagt å opprette oppstallingssenter. Avlivning lovlig etter 60 dager.
 • Mulighet for å dømme personer til permanent avståelse fra å skaffe seg flere selskapsdyr
 • Forpliktelse til å øke folks kunnskap om dyrevern

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar