søndag 18. mars 2007

Etologi og atferdsanalyse - hvordan de brukes sammen i trening av dyr

En diskusjon med andre hunde- og atferdsinteresserte gjorde at jeg skrev ned noen betraktninger rundt trening av dyr - dvs atferdsendring.

Jeg mener at man verken kan eller bør bruke atferdsanalyse alene for å trene dyr. Atferdsanalyse er slik jeg ser det et like viktig verktøy som etologi for å kunne forutse og endre atferd. F.eks - la oss si at du skal trene en helt ny art. Dersom du ser fullstendig bort fra etologi (altså læren om den aktuelle artens atferd og biologi) vil du bruke lang tid på å komme igang. Uten kunnskap om dyrets etologi aner du ikke om det er en kjøtt- eller planteeter, om det er et natt- eller dagdyr, hva det naturlig vil frykte, hvor dyret oppholder seg, naturlige sykluser, når i livet det er lettest å påvirke osv. Du vil komme til å slite med å finne rett belønning (liker hester drakamp? Vil geiten min jobbe for å få tilgang til blåbærsyltetøy?), du kan ufrivillig komme til å skremme dyret ditt (f.eks er undulater ofte redd for ting som beveger seg over hodet), du vil måtte teste ut når på døgnet dyret er lettest å trene etc.Bruker man kun atferdsanalyse i treningen av et dyr vil man gå glipp av all informasjonen som ligger i dyrets språk. Du vil ikke kunne gjenkjenne frykt eller aggressjon, fordi atferdanalysen ikke beskriver hvordan det ser ut hos ulike arter.

For å endre atferd er det bare miljøet man kan gjøre noe med - dvs man må bruke atferdsanalyse. På den annen side: Individet er gitt - det kommer med hele sin etologi (art, kjønn, alder, tidligere erfaringer osv). Etologien kan gi viktig informasjon om forutsetningene slik at vi kan tilrettelegge valgene av metoder innen atferdsanalyse bedre. Bruker man atferdsanalyse uten å ta hensyn resten av bildet vil man snart kunne komme ut for problemer. På samme måte ville man med utelukkende etologi-briller ikke (effektivt) kunne endre atferd.

Med etologi kan vi forutse atferder som atferdsanalyse ikke kan si noe om. Etologien kan f.eks forklare at katten ikke bruker tissekassen sin fordi maten står for nært opptil. Atferdsanalytikeren ville bare oppdaget at man fikk en reduksjon i atferden "bruke tissekassen". Uten etologisk kunnskap ville det tatt lang tid å teste atferdsendringer ved å endre en og en miljøbetingelse systematisk. F.eks måtte man flytte på alle gjenstander i rommet en etter en og registere eventuell atferdsendring. Man ville ikke hatt noen ide om at furasjeringsatferd (mat) kunne komme i konflikt med bruken av doen.

Atferdsanalyse alene tar ikke hensyn til dyrets etologi. Det er det bare treneren som kan gjøre. Derfor utfyller fagfeltene hverandre.

4 kommentarer:

 1. Dette var interessant!

  Vil det si at etologi er det ikke-observerbare vi ikke skal ta hensyn til i adferdsanalysen man lærer hos noen hundeskoler?

  SvarSlett
 2. Etologi er naturvitenskapelig basert og derofr skal det i utgangspunktet er det observerbart og repliserbart.

  Nå snakker jeg vel og merke om etologien som fag. Dvs etologien som det undervises i på universitetet - ikke kvasi-etologien som det "undervises" i på enkelte hundeskoler.

  Vi kan f.eks observere når en dyreart har høyest aktivitet på døgnet og ut fra det klassifisere dem som natt- eller dagdyr. Vi kan observere hva det spiser eller arrangere preferansetester for å se hvordan det velger mellom to liggeplasser.

  I atferdsanalysen er det ikke viktig å forklare hvorfor man f.eks får en økning i atferd. Det er det etologien som befatter seg med :) De har andre forklaringsmodeller som baserer seg på f.eks evolusjonær teori, genetikk osv.

  I atferdsanalysen er det viktigste AT man får en økning i atferd.

  Det er enkelte ting i etologien som ikke er observerbart og det er f.eks evolusjonær historie og hvilke tidligere funksjoner en atferd har hatt. Det er som kjent umulig å skru tiden tilbake.

  En atferdsanalytiker ville nok synes at slike forklaringer er uinteressante. Selv som etolog er jeg skeptisk til en del av disse forklaringene/teoriene. Teoriene bør uansett bare brukes til det de er tiltenkt.

  Saken er at folk flest digger stilige tanker om at "min rase er slik og slik fordi at de egentlig (kanskje) hadde en funksjon for mange hundre år siden". Dette er adoptering av etologifaget til å kreere Disney-fantasier :)

  SvarSlett
 3. Hvor kan man studere etologi i norge?

  SvarSlett
 4. Hei! Gå inn på www.hundeeierskolen.no og klikk deg videre på Jobb og utdanningsmuligheter. Der kan du få en liten oversikt!

  I Norge er det UMB - ved husdyrfaginstituttet - som er det universitetet som tilbyr et bredt spekter av fag innen etologi. De andre universitetene har enkeltfag som har med etologi på populasjonsnivå å gjøre, atferdsøkologi o.l. Her er det mye snakk om evolusjon og atferdsøkonomiske teorier. Det er kun på UMB at de i skikkelig grad befatter seg med etologi på individnivå (dyrevelferd, husdyrmiljø etc).

  SvarSlett