fredag 21. november 2008

It's not only only to be a penguin...Hopping into the boat with a big fart, and landing with a bad smell.

Denne karen er æresmedlem i PiL (Pingviner i Livsfare) og har publisert en hakkespettbok i båtbenyttelse. Boken er kun tilgjengelig for pingviner som kan dokumentere mer en 12,5% slektskap.

tirsdag 11. november 2008

Lite å gjøre i helgen? Ta ungene med på safari på pelsdyrfarm...

Jeg syns det er verdt å gjøre oppmerksom på denne filmen publisert bl.a. i Dagbladet som jeg ganske sikkert er en start på en engasjert debatt rundt pelsdyrfarming.

Filmen er meget troverdig gjennomført, flott redigert og er et saklig innlegg i pelsdyrdebatten.

Selv er jeg i mot debattformer som innebærer sabotasje, hærverk og frislipping av fangede dyr. Disse mener jeg er ødeleggende innslag, som ofte vil tjene en motsatt hensikt. Det finnes ryddigere og mer effektive metoder å bruke for å få fram betydningen av dyrevelferd.

Denne filmen er et godt eksempel på hvordan man kan få med seg flertallet av befolkningen. Man skal være temmelig avstumpet om man ser denne filmen og føler seg likegyldig med lidelsene til de dyrene som her er behandlet feil, utilstrekkelig og svært uverdig. Kanskje vi alle burde følge oppfordringen til pelsdyrbransjens utspill om å ta seg et besøk på nærmeste pelsdyrfarm?