lørdag 30. mai 2009

Hunder med fryktelige kromosomfeil

Dette er slett ikke en oppfølger til BBC-dokumentaren om avlen på utstillingshunder, men en cyber-kunstutstilling av noen av mine studenters kreasjoner...

Studentene gikk motvillig med på å la de vakre tegningene sine legges ut i bloggen med løfte om fullstendig anonymisering :) Det hele er et resultat av undervisning i genetikkHundeeierskolen/Instruktørutdanningen.


Les mer om "Bygg din egen hund med DNA-koder her.

Så forskjellige kan hunder bli med bare 8 DNA koder for 8 trekk... :)


torsdag 28. mai 2009

Hund sparket til døde i Oslo

Aftenposten skriver at en mann i 50årene sparket en voksen setter til døde i Slottsparken i ettermiddag, etter at hans egen hund (som var i bånd) og setteren havnet i slåsskamp. Jeg er spent på hva rettspraksis blir på dette? Hvordan blir det reagert på en så overdreven aggresjon mot en hund? Og hvordan blir det reagert mot eieren av hunden som ikke hadde sikret den tilstrekkelig?


Følgede paragrafer er spesielt relevante i Hundeloven. "Vesentlig skade" skal vurderes på samme måte som mot mennesker - dvs at det ikke gjelder vanlig legemsfornærmelse eller -beskadigelse så vidt jeg kjenner til.

§ 3. Generelt aktsomhetskrav

En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

Den som er berørt, kan kreve overfor hundeholderen at en varig tilstand eller varige forhold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, eller som volder urimelig ulempe, blir rettet.

§ 4. Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

Hunder kan være løse bare når de

a)blir fulgt og kontrollert på aktsom må

§ 14. Inngrep på stedet mot hund som jager eller angriper mv.

Hundeholderen skal sørge for å holde eller kalle hunden tilbake og gjøre det han kan for å avverge urettmessig fare når en hund jager eller angriper mennesker eller dyr.

Et ellers ulovlig inngrep mot en hund er lovlig når noen gjør det for å avverge at hunden urettmessig jager eller angriper mennesker eller dyr, dersom inngrepet ikke går lenger enn nødvendig for å avverge skade, og dessuten ikke går utover det forsvarlige i betraktning av angrepets farlighet og den angrepnes interesse.

d)Enhver kan på stedet avlive en hund som påtreffes i umiddelbar forbindelse med at den har påført en person vesentlig skade, dersom hunden fortsatt utgjør en klar fare. Det samme gjelder hvis hunden har voldt vesentlig skade på tamrein, husdyr, hunder eller hjortevilt, dersom ikke det skadete dyret urettmessig var kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer.

Oppdatering: VG skriver at også de to hundene til gjerningsmannen var løse, og disse hundene hadde lekt sammen. Hunden som ble drept het Rocky og var en ti år gammel gordon setter.

fredag 22. mai 2009

Bygg din egen hund med DNA-koder

Har du alltid ønsket deg en hund med tynn, lang kropp, flatt hode, store hengeører, korte, kraftige ben, grønne øyne, kort hale og gul, krøllete pels?

Denne leken er glimrende for hundeeiere som også er interessert i naturvitenskap! Under overskriften A Recipe for Traits kan man ved hjelp av "DNA-koder" som man trekker tilfeldig sette sammen en hund med de mest absurde trekk.

Fremgangsmåten er at man trekker en DNA-kode for hvert av de 8 trekkene som er beskrevet (kropp, hode, ører, bein, øyne, hale, pelsfarge og pelstype). Du krysser av på figurene din etterhvert som du trekker "DNA-koden" din og tegner til slutt den merkelige hunden.

Denne kan du så henge opp på veggen sammen med en sammenteipet strimmel med DNA-koden.

Denne leken skal jeg ha med studentene på Hundeeierskolen på mandag. Kanskje noen av dem er villige til å la meg publisere kunstverkene deres? :)Oppdatering: Jeg har fått tillatelse etter løfte om fullstendig anonymisering :) Se her: Hunder med fryktelige kromosomfeil.


tirsdag 19. mai 2009

Se det an-eksperimentet

Ofte får mine klienter som har hunder med atferdsproblemer råd fra andre om "å se det an", "la hunden modne litt" eller "la hunden få litt tid på seg". På den andre siden står atferdskonsulentene og vifter med et flagg som sier "ikke vent for lenge!".

Jeg opplever alt for ofte at jeg får inn hunder som har hatt frykt- eller aggressjonsproblemer over lang tid uten at de rette tiltakene er blitt satt inn. For valper med tydelig frykt for mennesker får eierne høre av andre at "den vokser det nok av seg", "bare ta den med overalt så skal du nok se at det løser seg", "den er så ung enda" etc. De stakkars valpeeierne forsøker så godt de kan å holde motet oppe, og håper at alt løser seg av seg selv.

Fra atferdskonsulentens perspektiv er det et første tegn på at atferdsproblemer vil oppstå når små valper viser frykt for mennesker. Dette er noe man skal ta alvorlig og sette inn tiltak på så tidlig som mulig. Jo lenger valpen får trent seg på å være redd for folk, jo dårligere prognoser får den.

Jeg vil med dette minne på at:
mens det kan føles trygt og ufarlig å gi råd til folk om å se atferdsproblemer an, kan det å vente med å søke hjelp være nøyaktig det som gjorde at hunden utviklet aggresjon mot folk eller at eieren ikke lenger makter den oppgaven det er å rehabilitere hunden.


Å "se det an" er et tiltak på lik linje med andre, og innebærer risikoer i seg selv.

mandag 11. mai 2009

Tjenestehundkonferansen i Belgia

Nå er alt pakket og det er bare å sette seg på flyet til Ieper i Belgia. Det er et helt år siden jeg har vært på kurs nå, uten å være arrangør eller foreleser selv, så det skal bli deilig å lene seg litt tilbake og ta inn inntrykkene!

6th International Working Dog Conference handler om luktesans, syn, hørsel, prestasjoner og fysiologi, seleksjon, trening, genetikk, ernæring og erfaringsutveklinger av gode driftsmetoder. 

Jeg gleder meg!!!