onsdag 9. juli 2008

Evolusjon av hund - forskerne er uenige...

Jeg tar snart ferie, så da får jeg gjøre en liten innsats for mine lesere siden aktivitetsnivået her antagelig går litt ned :) Tre innlegg på en kveld er vel ganske bra?

James Serpell er av en litt annen oppfatning enn Coppinger når det gjelder hvordan evolusjonen av hund fra ulv har foregått. I disse to intervjuene får vi satt disse forskernes meninger opp mot hverandre:


James Serpell - om evolusjon på hund - radiointervju.
Ray Coppinger - om evolusjon på hund - intervju.

Gjør deg opp din egen mening og kom gjerne med den her.

Aggresjon og biting hos hunder - eieren sin feil?

Akkurat nå er det publisert et nytt studium i Applied Animal Behaviour Science av Deborah L. Duffya, Yuying Hsu og James Serpell. Studiet bruker andre målemetoder en bittstatistikk, kontakt med atferdskonsulent og "ekspert"-uttalelser for å se på genetisk predisposisjon for aggresjon hos ulike raser.

Forfatterne mener at tidligere målemetoder for å finne ut hvilke raser som er mest aggressive nødvendigvis blir preget av risikoen for skade i forhold til hunden størrelse og styrke, samt fordommer mot hunderaser.

De har brukt samme spørreskjema som jeg brukte i min masteroppgave, kalt C-BARQ, og spurt til sammen 6000 hundeeiere med 30 ulike raser. C-BARQ har tidligere blitt validert (sagt enklere: at atferdskonsulenter ol.l er av samme oppfatning som hundeeier ved observasjon av hundens atferd).

Forfatterne har funnet signifikante forskjeller mellom de amerikanske rasene:
Åtte raser ble rangert likt for:
  • aggresjon mot fremmede
  • aggresjon mot hunder
  • aggresjon mot eier

Dette var dachs, engelsk springer spaniel, golden retriever, labrador retriever, puddel, rottweiler, sheltie og sibirsk husky.

Chihuahua og dachs ble rangert høyere gjennomsnittet for aggresjon mot både mennesker og hunder.

Akita og pit buller ble rangert høyere enn gjennomsnittet for aggresjon mot hunder.

Den mest alvorlige aggresjonen var generelt sett rettet mot hunder, fulgt av aggresjon mot fremmede mennesker og deretter aggresjon mot husets familie.

Rasene med størst prosent av hunder som viser alvorlig aggresjon (biting eller forsøk på biting) var:

  • Mot fremmede og eieren: dachs, chihuahua og jack russel terrier
  • Mot fremmede: australsk cattle dog
  • Mot eier: amerikans cocker spaniel og beagle

Mer enn 20% av akitaer, jack russel terriere og pitbuller viste alvorlig aggresjon mot fremmede hunder.

Rasene som var minst aggressive mot både folk og hunder var golden retriever, labrador retriever, berner sennen, brittany spaniel, greyhound og whippet.

Det ble funnet at blant engelsk springer spaniel var de utstillingsavlede hundene mer aggressive mot mennesker og hunder enn jaktavlede hunder. Forholdet var omvendt for labrador retriever.

Tidligere studier har vist at aggresjon i stor grad er arvelig, og derfor synes jeg slike studier er svært interessant. Det er trist hvis raseklubber avfeier slike studier med å si at aggressjon "avhenger av eieren", slik den gamle myten tilsier. Serpell har i et tidligere studium vist at aggresjon i relativt liten grad blir påvirket hvordan eieren oppdrar hunden. Se her. Dette fritar naturligvis ikke eiere for skyld dersom hunden skulle bite.

Norske raseklubber kan nok ikke se direkte på tallene som er fremkommet siden de gjelder amerikanske hunder. Avlsmålene og materialet er naturlig nok ganske annerledes. Men funnene tilsier generelt sett at raseklubben virkelig kan gjøre et viktig stykke arbeid i avlsarbeidet på temperament hos sine hunder.

Politimann ikke dømt for å henge og sparke hund

I fjor ble en politimann i North Carolina først sparket fra jobben, men deretter gjeninnsatt i stillingen med tilbakebetaling, etter å ha hengt sin narkotikahund og sparket den hardt fem ganger. Hunden ville ikke gi fra seg leken den hadde fått etter å ha markert på narkotika.

Retten konkluderte med at treningsmetodene han brukte på sin narkotikahund var så vanlige blant politiet at han ikke kunne dømmes. De mente også at siden man ikke hadde felles retninglinjer for bruk av treningsmetoder var det opp til hver enkelt politimann å gjøre sin vurdering. Retten mente at mannen hadde gjort sitt beste for å trene hunden sin. Her kan du se hvordan narkotikahunden ble "trent".Kanskje noe for norsk politi eller Norsk Politihundelag å mene noe om? Meg bekjent er dette ikke vanlig her til lands.

mandag 7. juli 2008

Rovdyrenes skjulte liv

USGS Northern Divide Bear Project and Glacier National Park bruker fjernstyrt kamera som blir utløst av en bevegelsessensor for å studere størrelse og utbredelse av bjørner i Montana. Slike studer innebærer veldig liten inngripen i bjørnenes liv, samtidig som det er effektivt.

Det er interessant å høre at det ofte er lettere å få penger til prosjekter som innebærer større fare for liv og helse til folk og mer inngripen i dyrenes liv, bare fordi det er eksotisk, statushevende og tøft. Fra dette prosjektet blir det naturlig nok ikke laget ville TV-show med thrillermusikk, men jeg syns nå det er flotte scener likevel!

Se f.eks denne filmsekvensen hvor en enslig ulv og en bjørnemor med to ganske store unger jager hverandre hit og dit. I følge rettighetshaver må jeg opplyse leserne om at rovdyr er farlige når jeg bruker filmen deres. Så husk: Ikke lokk dem inn i bilen for at ungene skal få klappe. Kun i USA, men nå er det sagt :)

PS: Skru opp lyden skikkelig godt, så kan du høre prustingen og pesingen.

Montana er virkelig et drømmested for de som, av uante årsaker, virkelig ønsker å støte på bjørn. Sauer på sin side har strengt tatt ikke noe valg når det gjelder hvor de skal tilbringe livet. Men i Montana er det visst ikke bare bjørn de bør passe seg for i følge dette gamle jungelordet:

Montana: Where men are men, and sheep are scared.