fredag 1. juni 2007

Viktigste faktor for dyrevelferd

Dr. Temple Grandin er kjent for sin konkrete væremåte og sine tydelige uttalelser. Jeg kom over noe hun skriver på sine nettsider.

"Observasjoner gjort på flere hundre gårder, rancher og slaktehus indikerer at den viktigste faktoren som påvirker dyrevelferd er holdningene til ledelsen.

Steder som har god dyrevelferd har en leder som bryr seg om velferd. Steder som har dårlig dyrevelferd har ofte en leder som ikke bryr seg. En god leder setter standarder for å opprettholde god velferd. De ansatte har god opplæring og det blir slått ned på tilfeller der dyr blir misbrukt.

Jeg har observert at den mest effektive lederen er den som er involvert nok i daglige gjøremål til å bry seg, men ikke er så involvert at de blir likegyldige til dyrene. Folk som håndterer hundrevis av dyr hver dag kan bli desinsitisert for deres behov. De trenger en tydelig leder som kan fungere som deres samvittighet og bevissthet."

Dette er noe jeg prøver å være meg bevisst både i min rolle som lærer og som daglig leder på Fjellanger Hundepensjonat (altså, når jeg ikke er i mammapermisjon da...). Det er dog alltid godt med en påminnelse!

På bildet under ligger Dr. Temple Grandin på bakken i en ventebinge for okser på et slaktehus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar