onsdag 13. juni 2007

Menneskerett å holde dyr?

Mattilsynet kommer med en positivliste over dyr som er lov å holde i fangenskap over sommeren. Dette er med bakgrunn i at man kjenner til at selskapsdyr ofte blir holdt under dårlige forhold av personer med liten kunnskap. I Stortingsmeldingen om dyrevelferd står dette:

Familiedyr anskaffes av personer som i utgangspunktet er spesielt interessert i dyrene og gjerne vil stelle dem best mulig. Det viser seg imidlertid at dyrene ikke alltid får dekket sine behov og at deres velferd kan være dårlig. Det pekes særlig på følgende utfordringer:
 • Stort antall arter med svært ulike behov.
 • Tegn på mistrivsel og sjukdom hos dyrene kan være vanskelige å oppfatte.
 • Varierende kompetanse hos eierne.
 • Barn har ofte hovedansvar for dyret.
 • Dyrene holdes ofte i bur som sterkt innskrenker bevegelsesfriheten.
 • Sosiale dyr holdes ofte alene.
 • Formering skaper overskuddsdyr.
 • Trolig meget høy dødelighet hos akvariefisk.
 • Trolig stort omfang av smugling og ulovlig hold av eksotiske dyr, først og fremst krypdyr.
 • Det omsettes dyr som er fanget inn fra naturen.
 • Eiere av ulovlige dyr tør ikke oppsøke veterinær.

Flere av utfordringene er knyttet til mangelfull kunnskap. At barn har ansvaret for det daglige stell trenger ikke nødvendigvis innebære noe problem, så lenge en voksen fører oppsyn med det hele. Problemet ligger snarere i at enkelte barn mister interessen for dyret, som blir stående i buret sitt, uten sosial stimulering.

Det anses som problematisk på faglig grunnlag å begrunne forskjellene i regelverket knyttet til hold av fugl i bur i forhold til for eksempel skilpadder.

Landbruksdepartementet foreslår å myke opp dagens regelverk ved at det i forskrifts form fastsettes en positiv liste over arter av eksotiske (fremmedartede) pattedyr, fugler, herptiler og eventuelle andre dyrearter som er tillatt holdt som familiedyr. Øvrige arter bortsett fra de vanlige husdyr, som ikke står på denne listen, vil da være forbudt å holde. Positivlisten vil bli satt opp i samarbeid med aktuelle faginstanser og foreninger.

En annen blogger mener at det er et overgrep mot det frie mennesket å regulere dyrehold. Han mener at en hvilken som helst myndig person skal kunne ha et hvilket som helst kjæledyr. Bare fordi man har lyst.

Syns du det er en menneskerett å ha dyr?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar