lørdag 9. juni 2007

Mikke Mus sin barnlige utvikling og hvordan vi velger selskapsdyr

Lorier er små primater med barnlige og søte øyne, som nå ser ut til å bli populære selskapsdyr i Asia. Spesielt blant japanske damer har disse skapningene slått an.

Loriene selv er nok ikke så glad for denne populariteten ettersom forholdene på avlsstasjoner ofte er svært dårlige, samt at transport av dyrene fører til høy dødelighet (30-90%). Kunnskapen hos de som holder dyrene for selskap er også ofte små. WWF har allerede uttrykt bekymring over at disse dyrene ser ut til å være utdøende i sine naturlige habitater.

Er det pga de søte og store øynene og barnlige atferden disse dyrene ser ut til slå an? Walt Disney selv visste hvor viktig det var at tegningene skulle være attraktive. Han hengte etter sigende opp lapper over skrivebordene til sine ansatte med "Keep it cute!"

Utviklingen vi ser i bildet under illustrerer hvilke trekk som etterhvert ble fremelsket hos den lille detektivmusen, Mikke Mus. Se etter hvordan øynene har blitt større! Hodet har også vokst i forhold til kroppen og armene er blitt kortere.


I biologien omtales det at voksne dyr har i behold barnlige (juvenile) trekk som neoteni. Det er ikke bare utseende man sikter til da, men også hvordan dyret oppfører seg. Hvis du er den heldige eier av en flat-coated retriever, vet du kanskje hva jeg tenker på? Blir de noen gang voksne? :)

På figuren ser du hvordan juvenile trekk skiller seg fra voksne trekk. Kom du til å tenke på perser eller mops?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar