søndag 17. juni 2007

Siklende hunder og smarte kakerlakker

For nesten hundre år siden demonstrerte den berømte fysiologen Pavlov at hunder kan lære å sikle som en respons på et nøytralt stimuli. Når han ringte i bjellen sin siklet hundene hans som om det var mat de var presentert. Dette var etter noen repetisjoner der mat og lyden av bjelle var presentert omtrent samtidig.

Dette kalles klassisk betinging og nå har japanske forskere ved Tohoku University's Graduate School of Life Sciences funnet at kakerlakker viser samme siklerespons som hunder!

I eksperimentet fikk kakerlakkene et luktstimuli mens de ble matet med sukkervann. Når de senere ble presentert for lukten alene, siklet de små dyrene. En annen gruppe med kakerlakker fikk sukkervann uten lukt tilstede, og disse viste igen siklerespons når de ble presentert for lukten senere.

Slik betinging betyr at disse insektene har en evne til å huske hendelser og kan lære om sammenhenger. Forskerne håper ved å undersøke den enkle hjernen til kakerlakker å lære mer om hvordan menneskets hjerne fungerer. Pattedyrs hjerne er svært kompleks, så derfor er det vanskelig å studere neurale mekanismer i den.

Kakerlakker kan både huske og lære, og forskerne håper å finne mer ut hvilke neuroner som er styrende for denne formen for læring. Å bruke en enkel modell slik som en kakerlakkhjerne kan føre til ny kunnskap om hva som skjer under læring, og denne kunnskapen kan forhåpentligvis være i alle fall delvis anvendbar på mennesker.

Hele artikkelen finnes her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar