fredag 1. juni 2007

Høring om endring av godkjenningsordning

Mattilsynet har nå ute på høring en forskrift som har som sikte å endre godkjenningsordninger for hold av dyr. Slik skal Mattilsynet kunne bruke mer ressurser på tilsyn og mindre på godkjenning av bygninger, innredning osv.

Se her for de foreslåtte endringene.

Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr vil komme med innspill til disse forskriftene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar