søndag 17. februar 2008

Duer skiller mellom impresjonisme og kubisme

I forsøk har duer vist at de kan skille mellom ulike kunstformer ved hjelp av synet. Til og med ulike ting fra havet har de klart å skille mellom.

Kategorisering er et viktig evolusjonistisk trekk, sier Ulrike Aust til Dagbladet. Evnen til å plassere objekter i kategorier er utrolig viktig for de fleste dyr. Uten denne evnen ville vi blitt oversvømt av informasjon. Ved å kategorisere sparer vi tid og energi når vi skal oppfatte og forstå verden rundt oss - og denne evnen senker dessuten risikoen for å bli utsatt for farer.

Neste år er det 200 år siden evolusjonsteoriens grunnlegger Darwin ble født og 150 år siden The Origin of the Species utkom. Dette skal feires i forskningsverdenen, blant annet i på Universitetet i Oslo. Les artikkel i Dagbladet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar