tirsdag 8. mai 2007

Hva ser hunden din?

Hunder har forskjellige sanser fra oss - spesielt kjent er det at hunder har en god luktesans. Men øyet er også forskjellig og man kan danne seg en god ide om hva hunder ser ut fra hvordan netthinnen er bygget opp. Netthinnen (retina) er den lys-sensitive delen av øyet og befinner seg bakerst på innsiden av øyeballen. Den består av celler, utformet som tapper og staver. Tappene er med å oppfatte farger og gir et skarpt syn. Stavene gir svart-hvitt-syn og syn i mørke. Netthinnen kan sende lys tilbake som en farget refleks, som hos hunder og mange andre pattedyr.

Hunder har mange staver i netthinnen og vi vet derfor at de kan se godt i mørket. De kan også oppfatte bevegelse bedre enn vi mennesker kan. Men hunder har bare ca en tiende-del av tapper i forhold til oss mennesker og ser ikke farger på samme måte. Hunder er gode til å skille på nyanser av grå, men er dårlige på å skille mellom grønn, gul, oransje og rød.

Så hvordan kan en førerhund vite om det er trygt å gå over gaten når den ikke kan se forskjell på rød eller grønt lys? Jo, den bruker styrken og plasseringen på lyset som indikator, sammen med det øvrige trafikkbildet. Førerhunder, labrodorer f.eks, selekteres forøvrig ofte for godt syn.

Hunder ser i en bredere vinkel enn oss mennesker og avhengig av rase er øynene satt i ca 20 graders vinkel. Vi mennesker ser ganske rett fremover og har derfor et godt dybdesyn. Byttedyr derimot har vanligvis øynene plassert på siden av hodet. Dete for å kunne oppdage farer bedre.

Pga de mange stavene i hundens øye kan hunder se ting i bevegelse bedre enn statiske ting. Denne gode evnen til å oppfatte bevegelse brukes både bevisst og ubevisst av hundeeiere, men brukes i alle fall av hundene våre! Dersom du har en hund som du vil at skal oppfatte en "stille kommando", f.eks en døv hund, kan det være hensiktsmessig å bruke en sveipende bevegelse.

Når du virkelig vil at hunden din skal gå på bare verbale signaler må du være veldig observant på ditt eget kroppsspråk - for dette følger hunden din meget nøye med på. Å sette på verbale kommandoer er et tema på alle våre kurs på Fjellanger Hundeskole - her kan du lære hvordan du skal "fjerne" en tidligere kroppskommando og erstatte den med en verbal kommando. Du kan også få hjelp til å finne ut om det er enkelte kommandoer du like gjerne kan beholde som rene kroppskommandoer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar