onsdag 9. juli 2008

Aggresjon og biting hos hunder - eieren sin feil?

Akkurat nå er det publisert et nytt studium i Applied Animal Behaviour Science av Deborah L. Duffya, Yuying Hsu og James Serpell. Studiet bruker andre målemetoder en bittstatistikk, kontakt med atferdskonsulent og "ekspert"-uttalelser for å se på genetisk predisposisjon for aggresjon hos ulike raser.

Forfatterne mener at tidligere målemetoder for å finne ut hvilke raser som er mest aggressive nødvendigvis blir preget av risikoen for skade i forhold til hunden størrelse og styrke, samt fordommer mot hunderaser.

De har brukt samme spørreskjema som jeg brukte i min masteroppgave, kalt C-BARQ, og spurt til sammen 6000 hundeeiere med 30 ulike raser. C-BARQ har tidligere blitt validert (sagt enklere: at atferdskonsulenter ol.l er av samme oppfatning som hundeeier ved observasjon av hundens atferd).

Forfatterne har funnet signifikante forskjeller mellom de amerikanske rasene:
Åtte raser ble rangert likt for:
 • aggresjon mot fremmede
 • aggresjon mot hunder
 • aggresjon mot eier

Dette var dachs, engelsk springer spaniel, golden retriever, labrador retriever, puddel, rottweiler, sheltie og sibirsk husky.

Chihuahua og dachs ble rangert høyere gjennomsnittet for aggresjon mot både mennesker og hunder.

Akita og pit buller ble rangert høyere enn gjennomsnittet for aggresjon mot hunder.

Den mest alvorlige aggresjonen var generelt sett rettet mot hunder, fulgt av aggresjon mot fremmede mennesker og deretter aggresjon mot husets familie.

Rasene med størst prosent av hunder som viser alvorlig aggresjon (biting eller forsøk på biting) var:

 • Mot fremmede og eieren: dachs, chihuahua og jack russel terrier
 • Mot fremmede: australsk cattle dog
 • Mot eier: amerikans cocker spaniel og beagle

Mer enn 20% av akitaer, jack russel terriere og pitbuller viste alvorlig aggresjon mot fremmede hunder.

Rasene som var minst aggressive mot både folk og hunder var golden retriever, labrador retriever, berner sennen, brittany spaniel, greyhound og whippet.

Det ble funnet at blant engelsk springer spaniel var de utstillingsavlede hundene mer aggressive mot mennesker og hunder enn jaktavlede hunder. Forholdet var omvendt for labrador retriever.

Tidligere studier har vist at aggresjon i stor grad er arvelig, og derfor synes jeg slike studier er svært interessant. Det er trist hvis raseklubber avfeier slike studier med å si at aggressjon "avhenger av eieren", slik den gamle myten tilsier. Serpell har i et tidligere studium vist at aggresjon i relativt liten grad blir påvirket hvordan eieren oppdrar hunden. Se her. Dette fritar naturligvis ikke eiere for skyld dersom hunden skulle bite.

Norske raseklubber kan nok ikke se direkte på tallene som er fremkommet siden de gjelder amerikanske hunder. Avlsmålene og materialet er naturlig nok ganske annerledes. Men funnene tilsier generelt sett at raseklubben virkelig kan gjøre et viktig stykke arbeid i avlsarbeidet på temperament hos sine hunder.

3 kommentarer:

 1. Interessant det her!

  SvarSlett
 2. nettopp derfor synes jeg små bikkjer også bør forbys, eller at de gjør som sverige og tillater alle raser, går jo fint på andre siden av grensa så hvorfor ikke her?

  SvarSlett
 3. Min mening er at ingen hunderaser bør forbys, men det bør gjøres et arbeid på å vite hva man avler på når det kommer til aggressjon og frykt. Og det på ALLE raser :)

  SvarSlett