tirsdag 4. desember 2007

The Man Who Mistook His Wife for a Hat

Lenge før jeg bestemte meg for å studere atferd leste jeg denne boken av Oliver Sacks. Det holder vel egentlig bare å være interessert i mennesker for å ha glede av denne boken!

Her beskrives caser av folk som pga nevrologiske skader har misoppfatninger av omverdenen. Det gir seg rare utslag som mannen som prøvde å bruke konens hode som hatt eller som ikke kan gjenkjenne enkle former som en hanske. "Kanskje denne innretningen kan brukes til å sortere ulike mynter i?"

En soldat har også mistet evnen til å samle minner og kan bare huske de siste få minuttene av livet sitt. Å skape seg en identitet på så lite grunnlag er naturligvis vanskelig!

Andre rare caser om manglende kontakt med kroppen, hukommelsestap, balanseforstyrrelser og ansiktsblindhet gir et litt skjevt og artig innblikk i hvordan unormale hjerner virker. Det blir underlig tydelig hvor kompleks en normal hjerne er,.

Boken er lettlest og interessant på samme tid fordi Oliver Sacks beskriver tilstanden ut fra slik han antar at pasienten opplever verden.

På YouTube finnes et timeslangt intervju med Dr. Sacks. Filmingen er dårlig og journalisten er aldeles grusom, men Oliver Sacks klarer likevel å gi et godt intervju.

Han beskriver her f.eks en hendelse hvor pasientene som var innlagt på afasi-avdelingen holdt på å le seg skakk av presidentens tale. Oliver Sacks forklarer at de ikke kunne forstå hva som ble sagt, men moret seg stort over at skuespillet til presidenten var inkonsekvent. Kroppsspråket passet ikke sammen og gjorde opptredenen komisk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar