tirsdag 28. juli 2009

Mishandling av sirkuselefanter

Igjen er det dokumentert at treningsmetoder brukt i sirkus ikke tar hensyn til dyrenes velferd.

Elefantkrok blir sett på som et nødvendig redskap for å trene elefantene til underholdning, og blir brukt i utstrakt grad. Dette er en hard stokk som har en metallkrok i ene enden. Elefantkroken blir brukt til å slå og stikke i dyrene med, med hensikt å påføre dyrene smerte slik at de viker unna. Man har også dokumentert flere tilfeller der kameler og hester blir slått.

Denne gangen er metodene dokumentert hos Ringling Bros i USA.Se video på VGTV.

Jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i alternative treningsmetoder som innebærer bruk av kontroll uten ubehag og utstrakt bruk av belønning. Slik kan vi unngå bruk av straff og ubehag både mot våre egne selskapsdyr og kreve at folk som jobber med dyr kjenner til og bruker metodene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar