torsdag 22. januar 2009

Genteknologi, go home... hunder avlet til de knapt tåler et vindpust

Mange er redd for de effekter avansert genteknologi kan ha på mennesker, dyr og planter. Men det nevnes sjelden bekymringer rundt den mer tradisjonelle "genteknologien" - nemlig avl.

Seleksjon av egenskaper er meget effektivt og man kan se endringer i arvematerialet på forbløffende kort tid. Avl på kort snute, som er nevnt i enkelte rasestandarder for hund ("bildet" på hvordan en rase skal være) er blitt tatt til det mest ekstreme. I den grad at det er til betydelig sjenanse for hunder. Og forøvrig for dem som skal leve med hunden. Jeg glemmer ikke den mopsen jeg for snart ti år siden hadde på kurs. Den kunne man høre snøftingen fra allerede før eierne tok den ut av bilen. Da stod vi inne i treningshallen. Andre egenskaper er så ille at hunder blir avlivet eller dør på grunn av dem (heteslag pga dårlig evne til å kvitte seg med varme, alvorlige hudproblemer etc).
I denne BBC-dokumentaren får man et innblikk i hvordan rasestandarder, makthierarkier og systemet rundt avl er lagt opp på en slik måte at gode innspill til forbedringer for dyrs velferd ikke når frem.


I Norge tok Rådet for dyretikk opp denne problemstillingen for litt over ti år siden i denne uttalelsen. Hovedkritikken var: Det avles idag på hunderaser som har eksteriøre trekk som direkte medfører eller disponerer for sjukdom eller skade i en slik grad at det ikke kan anses å være etisk forsvarlig. Å avle slike dyr kan også være i strid med dyrevernlovens bestemmelser. Derfor er ikke hundeavl bare en privatsak, men et anliggende av allmen interesse. Sunne og funksjonsfriske hunder, fysisk som psykisk, må være et overordnet mål, uansett rase.

NKK kom den gangen med et særdeles diffust svar som jeg dessverre ikke lenger finner på nettet. Det var noe rundt at de brydde seg, men at man ikke skulle overdrive bekymringene ...og husk og mate småfuglene. NKK har senere kommet med et noe mer konkret innspill til Landbruksdepartementet (pdf).
BBC har, etter at de laget dokumentaren, nektet å dekke Crufts som er den største og mest berømte utstillingen i verden - og den viktigste i forhold til hvilke hunder som blir avlet på videre. For den britiske kennelklubben er det naturligvis et stort tap. Mediadekningen er alfa og omega for arrangementet. I tillegg har de mistet store sponsorer (Pedigree f.eks) og dessuten goodwill hos viktige samarbeidspartnere som RSPCA. RSPCA skrev denne bekymringsartikkelen i 2008, men har nylig uttalt seg positivt til at den britiske kennelklubben nå har snudd og vil forby innavl, samt endrer rasestandardene. de nekter likevel å stille på Crufts.
Måten den britiske kennelklubben har intensivert sin innsats på for at rasestandardene ikke skal gå på helsen løs for hundene kommer frem i denne uttalelsen. Og i denne kampanjen kan du finne en oversikt over alle de andre satsningsområdene de har for å forbedre helsen.


Jeg håper at kennelklubben, selv om det ikke har vært satt spesielt søkelys på, også vil se på rasestandardene som forlanger at hunder skal være skeptiske/reserverte mot fremmede. Selv mener jeg at det er et dyrevelferdsproblem, i og med at disse hundene blir holdt tett på mennesker og er tvunget til å forholde seg til dem. I min jobb som atferdskonsulent er det ikke sjelden at disse rasene kommer med frykt og aggresjonsproblemer i forhold til mennesker. Når aggresjon er involvert er det ikke lenger bare et dyrevelferdsproblem - da går det over til bli et problem for alle de som har noe med hunden å gjøre.


Jeg er veldig glad for at helseproblemer hos hunder blir satt på agendaen. Det er ikke til å tro hvor astronomiske summer folk bruker på å reparere dyrene sine. Og i samme øyeblikk blir de enda sterkere knyttet til dem.

Jeg skulle gjerne visst mer om denne tendensen til at vi mennesker blir tiltrukket av det avvikende - spesielt når det gjelder dyr. Alle som driver dyrebutikk vet jo at for å få solgt albinorotten er det bare å sette den sammen med de mørke. Og hvis den i tillegg har store/små ører og seks fingre på hver fot, som om den var rømt fra et kjernekraftverk, er den solgt før dagen er omme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar